Apie Kalėdas ir tradicijas

Trys karaliai (Sausio 6 d.)

 • Sausio 6 diena katalikiškose, protestantiškose šalyse žymima kaip Trijų karalių – Rytų išminčių, aplankiusių Betliejuje gimusį Jėzų, šventė. Evangelijoje pagal Luką skelbiama: „Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystykluose ir paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 8 – 12). Kai iš Rytų šalies į Jeruzalę, stebuklingos žvaigždės vedami, atkeliavę trys išminčiai klausinėjo Erodą, kur yra gimusis žydų karalius ir pagaliau rado kūdikį su motina Marija, jį pagarbino ir atidavė atneštąsias dovanas – aukso, smilkalų ir miros. Legenda sako, kad jų vardai buvę Kasparas (Gasparas), Merkelis ir Baltazaras. Per šią šventę bažnyčioje pašventinama kreida ir ja ant namų durų užrašomos raidės – K + M + B.

 • Grįžti atgal

Padeklamuokite:

 • Senelio belaukiant

  Apsnigtais takeliais rieda
  Išsipusčiusios Kalėdos
  Rankose - snieguolės žiedas,
  Pusnyje - įmintos pėdos.
  Nosys prie langų prišalo
  Mums, belaukiantiems senelio
  Su meškute ir zuikiu
  Jis atneš daug dovanu!

 • Mažytė dovana

  Aš mažas kaip žirnelis,
  Bet didelis užaugsiu!
  O kai ateis senelis,
  Ir dovanos sulauksiu.
  Kad padedu mamytei,
  Gražiai klausau tėvelio,
  Nors mažą dovanytę
  Gal gausiu iš senelio...
  Kaip aš - tebus ji, bus gerai!
  Juk aš nedidelis tikrai...